KVO en veiligheidsmonitor

KVO (her)certificering
Heeft uw bedrijventerrein het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen en loopt dit certificaat binnenkort af? Coppi kan de hercertificering voor uw bedrijventerrein van A tot Z begeleiden. Onderdeel van dit proces zijn o.a.:

 • Actualiseren maatregelenmatrix
 • Incidentencijfers opvragen bij politie, gemeente en brandweer
 • Evaluatie proces met KVO partners 
 • Opstellen veiligheidsenquête en verwerken resultaten in een veiligheidsmonitor per bedrijventerrein
 • Opstellen en controleren plan van aanpak met veiligheidsmaatregelen voor uw bedrijventerrein voor de komende 3 jaar. 
 • Communicatie 

Veiligheidsmonitor
De KVO werkgroep heeft de verantwoordelijkheid om samen te werken aan veilige bedrijventerrein(en). Zij zijn gewend om op incidentencijfers te sturen. Waarom zouden we dit ook niet doen als het gaat om de veiligheid op bedrijventerreinen? Zou het niet prettig zijn om te weten wat ondernemers van de veiligheidssituatie vinden en wat zij verwachten van de KVO werkgroep, zodat de werkgroep daarop kan sturen? Speciaal daarvoor heb ik de veiligheidsmonitor ontwikkeld.

Wat is de veiligheidsmonitor?
De veiligheidsmonitor is een onderzoek onder de bedrijven op de bedrijventerreinen. De veiligheidsmonitor bestaat uit: 

 • Een elektronische enquête die in 10 minuten door bedrijven in te vullen is. Ondernemers beoordelen het bedrijventerrein op de volgende criteria: algemeen & communicatie, brandveiligheid & BHV, overlast, aangiftebereidheid, veiligheidsgevoel, criminaliteit en beheer.
 • Deze enquête geeft inzicht in wat ondernemers van de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen vinden.. 
 • Infographic: de resultaten van dit onderzoek presenteren wij in een handig overzicht samen met een lijst met aanbevelingen. De aanbevelingen (tips waarmee het bedrijventerrein veiliger gemaakt kan worden) worden verwerkt in het nieuwe plan van aanpak met maatregelen voor de komende 3 jaar.

 

Aanvragen

veiligheidsmonitor

Een greep uit onze diensten


 • Factbased inzicht

 • Ondersteuning

 • Verenigingsapp